Correu electrònic. Imatge de la galeria Flickr de Christipher Penn: www.flickr.com/photos/financialaidpodcast/7302321334/
Correu electrònic. Imatge de la galeria Flickr de Christipher Penn: www.flickr.com/photos/financialaidpodcast/7302321334/.

Per aquest motiu, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) presenta la Guia d'ús del correu electrònic, amb l'objectiu de difondre un seguit de bones pràctiques en seguretat de la informació mitjançant l'ús responsable del correu electrònic.

La guia està especialment pensada per als usuaris d’Universitats i Centres de Recerca, Administracions públiques catalanes i PIME que utilitzen el correu electrònic dins de l’entorn professional.