La teva veu a Europa
La teva veu a Europa.

El document està estructurat en dues parts i, ara com ara, és disponible en anglès. La primera part és més teòrica i explica els antecedents de la participació electrònica. És molt útil per donar una visió general als ciutadans i ciutadanes sobre per què és necessari l'e-participació i s'ha desenvolupat la idea.

La segona part és més pràctica i aprofundeix en quatre eines d'e-participació europea. Aquestes eines es donaran a conèixer a Jornada de l'e-participació que organitzem el proper 7 de maig. Són les següents:

  1. La Iniciativa Ciutadana Europea: És una eina de democràcia directa. A través d'ella la ciutadania pot recollir signatures a favor d'una proposta de llei i adreçar-la directament a la Comissió Europea.
  2. Les consultes de la Comissió Europea (La teva veu a Europa): A través d'aquesta eina la Comissió Europea ofereix diferents possibilitats de participació, com ara, consultes i debats.
  3. Les peticions al Parlament Europeu: Explica el tipus de peticions que es poden adreçar al Parlament Europeu i posa l'exemple del serveis SOLVIT, que es compromet a donar solució per a un problema concret en 10 setmanes.
  4. La plana web Puzzled by Policy: És una eina que promou en debat al voltant dels temes més candents.