Sota una llicència que permet a l'usuari accés al codi font, el programari lliure possibilita l'estudi i la modificació del seu codi amb total llibertat. A més, la seva redistribució està permesa sempre que aquesta possibilitat vagi en concordança amb els termes de llicència sota la qual s'adquireix. "El seu codi és obert i pertany a la comunitat. Això no significa que sigui gratuït, sinó que podem arribar a millorar-lo i que aquestes millores puguin revertir en la comunitat com a benefici per a tothom", explica Lady Pazmiño, dinamitzadora del Punt TIC-Òmnia Colectic.

La Xarxa Punt TIC amb el programari lliure

Des de l'any 2004 s'han anat produïnt diferents renovacions de maquinari a la Xarxa i es va començar a introduir programari lliure a les maquetes dels equips distribuïts i es va començar a dissenyar un nou model de Punt TIC que funcionés exclusivament amb programari lliure i que donés resposta a les necessitats de gestió i una menor obsolescència del maquinari. L'any 2006 es va posar a prova aquest model tecnològic en el marc d'un pla pilot.

Actualment, els equips compten amb un sistema operatiu Ubuntu, en la seva darrera versió de manteniment de llarg termini LTS (20.04) amb nous programes de gestió, educació i ofimàtica adaptats a les versions més actualitzades. A més el seu disseny té en compte les demandes, necessitats i aportacions que les persones dinamitzadores ens han anat traslladant. "Quan fem cursos d'alfabetització digital posem en valor que els nostres equips facin servir programari lliure perquè són eines que podem instal·lar i copiar sense problemes de llicències", explica David Picó, del Punt TIC-Òmnia PES La Mina.