Logotip Departament de Cultura de la Generalitat
Logotip Departament de Cultura de la Generalitat.

Organisme: Direcció General de Política Lingüística, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Objectiu: promoció d'accions específiques per fomentar l'ús de la llengua catalana a Catalunya, especialment:

  • Actuacions en l'àmbit laboral, empresarial i el lleure
  • Accions de sensibilització envers una actitud positiva pel català i que n'augmentin l'ús
  • Difusió de serveis i recursos que facilitin l'ús de la llengua catalana
  • Promoció  de la interacció lingüística en català

Adreçat a: Entitats sense ànim de lucre amb seu en l'àmbit territorial de Catalunya. També poden presentar projectes els col·legis professionals de Catalunya, organitzacions empresarials, sindicals i federacions esportives. 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals des de la data de publicació al DOGC .

Més informació, bases reguladores i models: Web de la Direcció General de Política Lingüística.