Fotografia dels participants
Fotografia dels participants. Autor: Danjiel. 2016. Tipus de lletra: Telecenter. Llicència: BY-NC-SA.

A través d'aquest programa, impulsat per Telecentre Europe, els joves reben formació sobre fotografia digital, storytelling i ús de les plataformes i xarxes socials. L'objectiu últim és adquirir noves habilitats digitals, generar capacitat per a comunicar-se davant dels fets socials més impactants, fomentar l'esperit crític, i ser capaços de generar un anàlisi objectiu i una comunicació ètica i sensibilitzadora.

Aquesta acció formativa presencial, que ha tingut com a centre temàtic la crisi dels refugiats a Europa, tindrà continuïtat on-line durant el proper quadrimestre i forma part d'un projecte cofinançat pel programa Eramus+ de la Unió Europea. La trobada a la ciutat de Zagreb ha estat el punt de partida del projecte que ha desenvolupar-se també a nivell local.

A Zagreb, la trobada entre els joves procedents de Bèlgica, Croàcia i Catalunya (de nacionalitats molt diverses, en realitat) ha ofert la possibilitat d'entrevistar a diferents experts implicats en la gestió de la crisis dels refugiats i també persones que han viscut la problemàtica en primera persona. D'aquesta manera, responsables d'ONG, persones voluntàries, persones sol·licitants d'asil i persones refugiades, han participat en el projecte, encaminat a apoderar als joves per tal que facin servir diferents maneres de comunicar-se que els permeti entendre els conflictes i expressar les seves pròpies mirades i reivindicacions. El blog del projecte (encara en procés de desenvolupament) serà un dels canals de comunicació que faran servir aquests joves per a continuar el camí ja iniciat.