La falta d'enginyeres i enginyers és un repte per a la societat en el futur. Segons les persones expertes, d'aquí al 2025 s'hauran de cobrir 7 milions de llocs de treball a Europa en les àrees STEAM (en anglès: ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques).

Actualment hi ha una manca de dones en aquests sectors i molt especialment en el de les TIC, per la qual cosa cal oferir al col·lectiu les oportunitats d'ascens social relacionades amb un futur professional en aquests àmbits. A més, aquesta manca també suposa una pèrdua de talent i de diversitat per al conjunt de la societat, ja que les dones són més del 50% de la població.

Us expliquem en aquest vídeo la situació del sector TIC a Catalunya i com treballem per a trencar l'escletxa digital i el biaix de gènere.