Campanya #VerifiedForGood
. Autor: Fundació Mujeres.

La bretxa salarial de gènere és la diferència entre el salari mitjà dels homes i el salari mitjà de les dones com a percentatge del salari mitjà dels homes, visibilitzant el que guanyen de menys les dones respecte als homes. Segons dades del INE, la bretxa actual és de 19,5% i augmenta en funció de l'edat situant-se en un 34,3% en majors de 65 anys, un 18,2% entre 55 i 65 anys i un 9,7% entre els 35 i 44 anys. A més, augmenta en salaris a jornada parcial amb un 12,3% i a jornada completa amb un 8,7%.

Les causes són variades. Podem trobar, per exemple, la presència de rols i estereotips de gènere, la segregació horitzontal i vertical del mercat laboral, la infravaloració de la feina i habilitats de les dones o poca corresponsabilitat o dificultats en la conciliació familiar. 

Des de la Fundació Mujeres amb el compromís de visibilitzar les desigualtats i bretxes de gènere que es produeixen en el mercat laboral per a continuar treballant per la igualtat d'oportunitats s'han aliat amb Twitter i l'agència Shackleton per llençar la campanya #VerifiedForGood a través del compte verificat a Twitter @BrechaSalarial. Des d'aquest perfil es piularan dades oficials i informació contrastada sobre aquesta realitat donant-li rellevància a aquest problema social d'interès públic