Dones migrants al centre
El projecte WEMIN consultar les persones expertes en formació i inclusió de dones migrades. Autor: Colectic. Llicència: BY-NC-SA.

Colectic, cooperativa que compta amb un Òmnia al barri del Raval de Barcelona, és un dels socis del projecte WEMIN, juntament amb organitzacions de vuit països de la Unió Europea: Grècia, Itàlia, Irlanda, França, Suècia, Portugal i Alemanya. El projecte és finançat pel Fons d'Asil, Migració i Integració de la Unió Europea.

Una de les accions del projecte serà realitzar una formació adreçada a dones migrades i refugiades de totes les edats. Tot i ser un projecte internacional, la metodologia ha de respectar les necessitats específiques d'aprenentatge, la situació personal, el nivell educatiu i l'experiència d'aprenentatge existent de les dones migrades i refugiades a Catalunya. Els materials i els recursos d'aprenentatge seran seleccionats amb vista a augmentar l'autoestima, motivar i capacitar les dones i donar-los suport per adquirir noves habilitats i competències per a la seva vida al seu país amfitrió.

Entre d'altres, el curs recollirà les següents temàtiques: competències digitals bàsiques; la llengua; la història, valors i costums locals; la dimensió europea i els principis de la comunicació intercultural i el funcionament dels sistemes social, educatiu i sanitari local. El curs de formació inclourà 80 hores d'aprenentatge i utilitzarà els principis i mètodes d'aprenentatge no formal i informal. Les participants assumeixen un paper molt actiu durant el programa compartint els seus coneixements, experiència, idees i preguntes relacionades amb el tema.

Una consulta preliminar d'experts/es es considera fonamental per esbrinar què cal tenir en compte per al desenvolupament i la refinació de la metodologia i els recursos recomanats. Si tens experiència en el camp del treball amb dones migrades i refugiades, des de Colectic t'agrairan que donis resposta a aquesta enquesta abans del 4 de juny.