Telecentre Europe
Telecentre Europe. Tipus de lletra: Telecentre Europe. Llicència: Tots els drets reservats.

El nou perfil serà l'encarregat de desenvolupar, planificar i dirigir l'aplicació de l'estratègia per al desenvolupament futur de Telecentre a Europa com a organització financerament sostenible a llarg termini i un actor clau en el debat sobre les polítiques de la Unió Europea. A més, haurà d'actuar com la cara visible de TE i representar la organització en esdeveniments de tot tipus i garantir el compromís dels membres del Consell Assessor.

Com a requisit, els candidats i candidates hauran d'estar en possessió d'un màster i comptar amb almenys 5 anys d'experiència laboral en l'àmbit de gestió d'alt nivell en el camp de desenvolupament de negocis, màrqueting, planificació estratègica, gestió o associació. Es valorarà disposar d'experiència en l'àmbit de les competències digitals i la inclusió digital, coneixements en el treball amb la Comissió Europea i experiència en obtenció de finançament. També és necessari el domini de l'anglès a nivell oral i escrit, i es tindrà en compte el coneixement del francès i altres idiomes de la Unió Europea.

La data d'incorporació prevista és l'1 de setembre i el lloc de treball s'ubica a Brusel·les, tot i que és necessària disponibilitat per viatjar, principalment a altres països europeus. El salari brut és de 3.900 euros al mes.

Les sol·licituds s'han de presentar per correu electrònic a jobs@telecentre-europe.org en anglès. La data d'inscripció finalitza el dimarts 31 maig 2016. Per a més informació poseu-vos en contacte amb Peter Pálvölgyi, director gerent (palvolgyi@telecentre-europe.org) o Mara Jakobsone, presidenta de la Junta.