Els nous centres s'ubicaran al Tecnocampus de Mataró, a l'EsadeCreàpolis de Sant Cugat del Vallès i al Baix Llobregat, i s'afegiran al que des de l'octubre de 2012 opera al Parc Científic i Tecnològic de Girona.

Start-up Catalonia
Start-up Catalonia.

El programa Start-up Catalonia, impulsat per ACC1Ó per accelerar el creixement de les noves empreses i garantir la solidesa del seu procés de desenvolupament, obrirà 3 noves acceleradores durant el segon semestre de 2013. Els nous centres, que s'ubicaran al Tecnocampus de Mataró, a l'EsadeCreàpolis de Sant Cugat del Vallès i al Baix Llobregat, s'afegiran al que des de l'octubre de 2012 opera al Parc Científic i Tecnològic de Girona.

Start-up Catalonia dóna suport a empreses innovadores de menys de 5 anys d'existència, amb visió internacional i clara vocació per créixer i crear llocs de treball. Durant un any, el programa els ofereix 80 hores d'assessorament i tutoriatge, contactes amb experts i eines de gestió per assolir els objectius de creixement.

Al 2014, Start-up Catalonia continuarà el seu procés d'implementació amb l'obertura de 4 centres més a Barcelona, Tarragona, Lleida i la Catalunya central. L'objeciu és que les 8 acceleradores empresarials donin suport a 200 projectes empresarials, generin entre 400 i 800 llocs de treball, les noves empreses incrementin la seva facturació en un 50% i s'internacionalitzin.