El programa busca implementar itineraris individualitzats d’atenció i d’orientació laboral per a millorar la capacitació i la inserció laboral de dones demandants d'ocupació.

Imatge de dones
Imatge de dones. 2024. Tipus de lletra: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. Llicència: Tots els drets reservats.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert recentment la convocatòria anual de finançament d’actuacions del programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. El programa busca implementar itineraris individualitzats d’atenció i d’orientació laboral per a millorar la capacitació i la inserció laboral de les dones rurals i urbanes a través d’oferir oportunitats formatives i d’assessorament en els àmbits digital, tecnològic, emprenedor i d’economia social. En conseqüència, les actuacions subvencionables són la implementació d’aquests itineraris individualitzats que han de tenir com a objectiu central la capacitació i la inserció laboral de dones desocupades, que siguin demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment d’iniciar el programa i residents preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants, dels àmbits rural i urbà. En concret, la convocatòria proposa tres itineraris: un itinerari general amb un taller de competències transversals i una sessió global sobre el mercat de treball, un itinerari verd amb un taller de competències sobre les ocupacions d’economia verda i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb ocupacions d’economia verda i un itinerari digital amb un taller de competències sobre les ocupacions d’economia digital i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb ocupacions d'economia digital.

En aquest sentit, les entitats beneficiàries poden ser entitats municipals, entitats supramunicipals i entitats sense ànim de lucre. La convocatòria està dotada amb un milió i mig d’euros i les sol·licituds s’han de presentar a través de l’apartat de tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i el Canal Empresa. El termini de presentació és de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució (02/05/2024).