Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya
Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya.

El baròmetre d’enguany ratifica, d'una banda, que el sector tecnològic català mostra una gran capacitat innovadora, basada en el talent professional i el domini de la tecnologia. D'altra banda, però, assenyala que cal avançar en soft skills i en el domini d’altres idiomes.

En aquest sector apareixen oportunitats per créixer, com ara la mobilitat, les smart cities, el cloud... però que requereixen de projectes ambiciosos, de major dimensió que els actuals.

Analitzar i fer una diagnosi rigorosa de la situació del sector TIC i assenyalar les accions que caldria prendre per potenciar-lo han estat els objectius de l'estudi. S'han realitzat 431 enquestes on-line, que han permès disposar de dades directes d’empreses i professionals del sector, així com, tres Focus Group sobre diferents temes: Innovació, recerca i desenvolupament; creixement i finançament; i internacionalització i màrqueting. A més, han estat entrevistats16 professionals de prestigi i reconeixement del sector.

Podeu consultar l'informe complet o un resum executiu.