Hi ha moltes possibilitats com els cicles formatius de grau superior de Formació Professional, els cursos d’especialització en formació professional FP3 i els graus universitaris. Descobreix-los!

Imatge de ciberseguretat
Imatge de ciberseguretat. 2020. Tipus de lletra: Pixabay. Llicència: BY-SA.

Actualment, hi ha moltes opcions a l’abast de la ciutadania per a aprofundir en la ciberseguretat o la seguretat cibernètica. En primer lloc, hi ha, per exemple, els cicles formatius de grau superior de Formació Professional, que proporcionen itineraris formatius específics, programes d’inserció laboral i cursos d’especialització. També, hi ha els cursos d’especialització en formació professional FP3, que permeten ampliar les competències sobre la protecció dels sistemes que tenen connexió a Internet com el maquinari, el programari i les dades emmagatzemades. Així mateix, la universitat compta amb graus cientificotecnològics, amb graus en l’àmbit de les ciències socials i amb graus en l’àmbit de les ciències jurídiques per a actuar sobre la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades emmagatzemades.

Avui dia, les persones interessades a estudiar ciberseguretat trobaran moltes opcions a Catalunya. Al web d’Internet Segura, es pot consultar de forma detallada el llistat d’estudis relacionats amb la ciberseguretat, els centres que els imparteixen i les particularitats de les propostes formatives.