Economia col·laborativa
Economia col·laborativa. Autor: Participa gencat.

No existeix una definició consensuada del que és l'economia col·laborativa. El Comitè Econòmic i Social Europeu explica que parteix de la manera tradicional de compartir, intercanviar, prestar, llogar o regalar, però que ho fa a través de la tecnologia moderna i les comunitats. Les definicions acostumen a destacar que és un model entre iguals, on la ciutadania adquiereix un paper important com a "agent productor".

Davant l’aparició d'aquestes noves formes de relacions econòmiques, el Govern català està treballant en detectar àrees de confluència entre les activitats de l’economia col·laborativa i les activitats empresarials regulades. Així, l'abril de l'any passat va crear la Comissió interdepartamental de l’economia col·laborativa, que pretén garantir un entorn de confiança, preservant drets, per tal d’afavorir un desenvolupament adequat d’aquesta nova economia en línia amb les recomanacions al respecte fetes per la Comissió Europea.

Per avançar en la seva tasca, aquesta comissió considera necessària la participació de la ciutadania. Ha obert a la plataforma Participa gencat dos espais virtuals de participació, al voltant d'aquests dos eixos:

Amb aquest procés es pretén tenir en compte l’opinió de la societat civil en la presa de decisions públiques. Una vegada finalitzat el procés, la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa elaborarà un document de conclusions del procés de participació, tot destacant quina ha estat la influència de les aportacions ciutadanes. Aquest procés participatiu és obert fins al 30 d'abril de 2017.