Foto de la visita al Punt TIC de Democràcia, Lleida
Foto de la visita al Punt TIC de Democràcia, Lleida.

Aquest fet és possible gràcies als dispositius especials que s’han instal·lat als ordinadors del Punt TIC de Democràcia, fruit de l’acord entre l’Ajuntament i l’ONCE a Lleida, firmat el passat mes de maig de 2011. Aquest acord té l’objectiu de treballar conjuntament per permetre i facilitar l’accés a les noves tecnologies i a Internet a les persones amb discapacitats visuals. A partir d’aquest acord, la Paeria va incorporar, en col·laboració amb l’ONCE i la Xarxa Punt TIC de la Generalitat, els programaris i maquinaris adients als ordinadors del telecentre.

Així mateix els monitors i dinamitzadors tecnològics dels Telecentres han rebut, per part de l’ONCE, la formació específica per a poder-los utilitzar i s’han format per conèixer les necessitats i característiques específiques d’aquest col·lectiu.

La tinenta d’alcalde, Montse Mínguez, ha agraït a l'ONCE aquest primer any de col·laboració conjunta, que evita l’anomenada “fractura digital” de les persones amb discapacitats visuals facilitant el seu accés a les noves tecnologies. Per la seva banda, Domingo Garcia ha definit aquesta formació com a “imprescindible” per la “integració i la inclusió de les persones amb discapacitats visuals”.

En les activitats del Telecentre de Democràcia hi han actualment tres persones amb dificultats visuals que segueixen les mateixes activitats que la resta de persones sense problemes de visió, gràcies a aquests dispositius i l’atenció especial que li dediquen els dinamitzadors tecnològics de l’Ajuntament.

Els equips i softwares empleats són diferents segons el grau de deficiència visual, des de programes que permeten engrandir molt el contingut de les pantalles o fer de lupa, a plantilles de teclat amb els grafismes més grans o en relleu fins equips específics per a persones sense cap grau de visió amb lectors vocàlics del contingut de la pantalla. Els monitors i dinamitzadors ensenyen a utilitzar aquests equips als propis usuaris.

L’objectiu final d’aquest acord entre l'ONCE i l'Ajuntament de Lleida és que les persones amb dificultats visuals no pateixin la denominada fractura digital i utilitzin la tecnologia i els serveis que comporta igual que la resta de persones, Així mateix es contempla la integració d’aquestes persones en grups i col·lectius, com els dels Telecentres, en les mateixes condicions que la resta de persones.