Impressora 3D
Subvencions per als Punt TIC per adquirir maquinari de fabricació digital. Autor: Colectic. Llicència: BY-NC.

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats públiques o privades legalment constituïdes, amb seu social a Catalunya, que gestionen un centre membre de la Xarxa Punt TIC de Catalunya.

L'adquisició del maquinari haurà d'estar motivada bé pel desenvolupament d'un projecte d'innovació social digital i col·laborativa definit per l'entitat, bé per l'exercici de l'activitat habitual de l'entitat, en cas que aquesta estigui relacionada amb la innovació social digital: inversions per a la creació, renovació o ampliació de la infraestructura tecnològica del Punt TIC gestionat per l'entitat sol·licitant, relacionada amb la fabricació digital, el prototipatge tecnològic o expandit (impressores 3D, fresadores, talladores làser, entre d'altres), la robòtica educativa i la programació (Arduino, plaques base, sensors, entre d'altres).

L'adquisició de maquinari s'ha d'adequar a la filosofia i els objectius del programa Catlabs, que promou iniciatives de caràcter experimental per al desenvolupament de solucions innovadores i noves formes d'organització i d'interacció que donin resposta a reptes socials o col·lectius.

La subvenció serveix tant per compra nova com per compra realitzada l'any 2018. Així, es podran subvencionar les adquisicions realitzades des de l'1 de gener de 2018 fins als dos mesos posteriors a la notificació de la resolució de la convocatòria.

L'import de la subvenció serà d'un mínim de 3.000 euros i d'un màxim de 6.000 euros, i en cap cas pot superar el cost de la despesa realitzada. Només és subvencionable un projecte per entitat sol·licitant.

A través del webinar disponible en el canal de Youtube de la Xarxa Punt TIC podeu trobar totes les claus per a la presentació dels projectes.

Des de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i l'Oficina de Dinamització de la Xarxa Punt TIC estem a la vostra disposició per solucionar qualsevol dubte i donar-vos un cop de mà.

Tota la informació de la convocatòria està disponible a través de la pàgina web del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.