Miguel Raimilla, director executiu de Telecentre.org
Miguel Raimilla, director executiu de Telecentre.org.

Els recursos de Telecentre Women inclouen alfabetització bàsica, formació avançada en temes de desenvolupament de projectes, innovació i emprenedoria, creació de xarxes temàtiques d'intercanvi, mentors i col·laboració entre persones i iniciatives nacionals i internacionals de suport a la dona.

* En l'actualitat, quantes dones estan desconnectades del món tecnològic?

Existeixen més de 4.400 milions de persones (homes i dones) que no tenen cap accés a les oportunitats ni serveis que ofereixen les TIC i Internet. D'aquest total, més del 65% són dones i nenes. A més, d'aquest número global més de 1.700 milions de persones viuen en extrema pobresa, de les que el 70% són dones. S'estima que en el món existeixen més de 950 milions de dones que no saben llegir ni escriure.

* Podries donar-nos algunes xifres de quines són les diferències per països?

Existeix una gran escletxa entre països desenvolupats, en vies de desenvolupament i països pobres. Mentre els països desenvolupats concentren els índex més alts d'accés i qualitat de la infraestructura TIC, Internet i telefonia mòbil; els països en vies de desenvolupament i més pobres concentren els pitjors índex d'accés i qualitat de serveis. Tanmateix, fins i tot en els països desenvolupats els números d'ús i aprofitament de les TIC mostren xifres desiguals entre homes i dones. En països desenvolupats, només 1 de cada 3 dones té (perquè ha adquirit amb els seus propis recursos) un ordinador personal o telèfon mòbil.
Aquesta xifra és encara més àmplia en països més pobres. Per exemple, només 1 de cada 7 dones a Àfrica i Orient Mitjà és capaç d'adquirir un ordinador personal o telèfon mòbil. En el mateix context, una dona té encara menys oportunitats de tenir una ràdio o un televisor.
En mode general, aproximadament un 73% de les dones dels països desenvolupats accedeix o utilitza les TIC i Internet, comparat amb el 86% dels homes. En països en vies de desenvolupament, només un 29% de les dones aconsegueix accedir i utilitzar les TIC i Internet (que per norma general és un serveis limitat i deficient). En els mateixos països i contexts, poc més d'un 34% dels homes són usuaris d'aquests serveis tecnològics.

* Què pot significar l'alfabetització digital per algunes dones? Quin tipus d'oportunitats els hi dona?

Cada cop que una dona supera la exclusió digital comporta beneficis no només per a ella sinó també per la seva família i comunitat. Incrementa les seves opcions d'autonomia econòmica, d'informació general i salut personal i familiar. És important recordar que les dones són majoria a nivell mundial. Això vol dir que si el número de dones analfabetes o amb cap coneixement de les TIC i Internet és alt, les opcions de desenvolupament d'aquest país són menors. I això vol dir un context sociocultural i econòmic advers en molts nivells. Dit d'una altra manera, no es pot aspirar a nivells de desenvolupament alts, si la població femenina és relegada a l'obscurantisme educacional i tecnològic.

* Podries explicar-nos la història d'alguna dona que resulti especialment inspiradora?

Doris Montonya (Colòmbia) és una dona que va aprendre a utilitzar per primer cop un ordinador en un telecentre local de la seva comunitat quan tenia més de 29 anys. Membre a la comunitat afro-descendent, Doris és una de les milers de dones colombianes que ha viscut gran part de la seva vida amb limitacions socioeconòmiques. Desprès de conèixer les TIC, es va dedicar per complert a transformar la seva realitat. En poc més de 5 anys va acabar l'educació secundària i desprès es va formar com a mestre d'escola rural, especialitzant-se en sistemes i xarxes.
Des del 2005 fins avui, Doris ha aconseguit convertir-se en la directora de l'escola rural de la seva comunitat i ha creat una xarxa de telecentres associada a totes les escoles de la seva regió. Ha desenvolupat un programa de formació per a dones administradores de telecentres i un altre curs de mentores en tecnologies de la informació. Aquest model ha sigut adoptat per altres xarxes de telecentres i avui en dia la Doris recorre Colòmbia motivant a les dones per a que facin cursos TIC i per a crear comunitat de suport a la dona a Internet.
Al 2012, Telecentre Foundation va reconèixer a la Doris com una de les 100 dones líders del món dels telecentres.

* Com promou Telecentre Women l'alfabetització digital entre dones?

Telecentre Women ofereix una sèrie d'opcions d'alfabetització i educació digital avançada, especialment creada per a dones. Els cursos estan disponibles de manera continua a la plataforma Telecentre Women i Telecentre Academy. A més de la formació en línia, Telecentre Women ofereix la oportunitat d'aprendre de la mà de facilitadors i mentores amb àmplia experiència en aquests temes. A més, s'encarreguen d'acompanyar i promoure la formació de xarxes de dones que col·laboren i treballen juntes en la creació de nous projectes i altres activitats de valor comunitari.
A més dels continguts de formació Telecentre Women, vincula a dones i grups de dones amb parells a nivell global, així com també amb altres organitzacions i programes especialitzats en el suport i desenvolupament d'habilitats i oportunitats de negoci per a dones. A més dels cursos de formació, TCW crea, promou i participa en campanyes nacionals, regionals i internacionals en favor de l'enfortiment del rol de la dona.

* Quin tipus de dones acompanyeu?

Inicialment, les dones més vinculades de forma regular a TCW eren dones d'entorns rurals o petites comunitats. Tanmateix, això ha anat canviant i avui tenim diferents perfils de dones que decideixen participar als cursos que oferim. També hem notat un canvi en les edats de les dones que participen als cicles formatius o activitats vinculades a TWC. Hi ha un número important de dones majors de 50 anys que s'inscriuen per primer cop o per a ser mentores d'altre és joves. També hem vist un increment en el número de nenes que participen als fòrums d'educació coordinats amb la Organització Internacional de Telecomunicacions i el seu programa Girls and ICT Day.

* A quantes dones ha format Telecentre Women?

Més d'1 milió 300 mil dones i seguim comptant.

* La tecnologia és un món fer per i per a homes? Com podem promoure la presència de dones en tecnologia?

Hi ha dues estratègies globals a les que es subscriuen moltes organitzacions (inclosa la Telecentre Foundation) i que apunten a transformar aquesta realitat. La primera té a veure amb donar més visibilitat a les dones que avui en dia són peces fonamentals en el desenvolupament tecnològic. Parlant d'elles, coneixent les seves històries podem crear més consciència i, alhora, aconseguir que més nenes s'interessin per aquestes temes.
La segona estratègia és fer del món de la ciència i la tecnologia espais d'interès per a les dones i on elles puguin participar en igualtat de condicions. Existeixen diversos exemples de programes i organitzacions que avui busquen atraure a més nenes al món de les ciències i el desenvolupament tecnològic: Mozilla Foundation, Apps for Good, Black Girls Code, Girls and ICT Day, UN Women, Cherie Blair Foundation, GSMA mWomen... i molts altres programes enfocats a crear espais i construir les condicions necessàries per a que més dones i nenes participin del desenvolupament de productes i serveis per a dones.

* Com poden els governs, empreses i telecentres millorar la situació d'aquestes dones?

Aquest és un procés dinàmic i complex que requereix de la participació de tots aquests actors. El primer és assumir com a societat la importància de resoldre els temes d'igualtat de gènere. Com he dit abans, un país que discrimina a la seva població femenina redueix significativament les seves oportunitats de desenvolupament.

Millorar les condicions d'accés i la qualitat de l'educació per a nenes i dones és bàsic. Totes les nenes han de tenir les mateixes opcions que un nen per a aprendre i desenvolupar-se. De la mateixa manera, els llocs de feina han d'avançar cap a una neutralitat total de gènere. Això requereix un procés de transformació profunda de la cultura laboral dels països, no només dels que estan en via de desenvolupament sinó de tots.

Els telecentres contribueixen, avui en dia, a canviar aquestes realitat de forma molt valuosa. Més del 65% dels dinamitzadors de tot el món són dones. Almenys un 50% dels usuaris d'aquests telecentres són dones. Amb més capacitat de facilitar l'accés i crear condicions d'educació i formació amigables i segures per a les dones, cada cop més dones podran accedir a les oportunitats que les TIC ofereixen i podran canviar la realitat local, la del seu país i, potser, la de tota la humanitat.