El Pla Estratègic ALL DIGITAL 2022-2027 entén la inclusió digital com la capacitat de proporcionar serveis, capacitats, incidència i treball en xarxa per adaptar-se de manera eficaç a les necessitats educatives. Coneix els 5 objectius.

ALL DIGITAL Summit 2022
ALL DIGITAL Summit 2022. 2022. Tipus de lletra: ALL DIGITAL .

ALL DIGITAL aspira a aprofitar la bona situació del sector digital com una oportunitat única de donar forma a la transformació digital del sector educatiu. Així ho recull el seu Pla Estratègic 2022-2027. És el resultat d'un procés de dos anys de durada que ha impulsat la Comissió Europea davant la pandèmia mundial de la COVID-19 i el seu impacte a nivell social i econòmic, juntament amb el mediambiental i migratori crisis de la societat contemporània.

Avui dia la importància que tenen les competències digitals per fer front a tots molts reptes a llarg termini és molta i ALL DIGITAL ha acordat produir, per primera vegada en la història de la associació, un Pla Estratègic de sis anys. Es basa en cinc grans objectius amb diverses accions per dur-lo a terme:

1. Enfortir la base d'organitzacions sòcies
2. Oferir serveis de qualitat als les organitzacions sòcies
3. Augmentar la visibilitat i les relacions externes
4. Participar en la implementació de polítiques públiques i privades
5. Desenvolupar i mantenir l'organització pròpia

Pots accedir aquí al pla complet (en anglès).