L'Ajuntament de Barcelona combat la bretxa digital de gènere
L'Ajuntament de Barcelona combat la bretxa digital de gènere. Autor: Pexels. 2016. Llicència: BY-SA.

Aquesta mesura, compta amb un pressupost e dos milions d’euros i un full de ruta a tres anys vista amb l'objectiu de donar un nou impuls a la promoció de les dones en l’àmbit digital i potenciar la perspectiva feminista en la construcció d’una societat cada cop més tecnificada.

La situació de les dones en el sector de les TIC a Barcelona

A Barcelona, actualment les dones només ocupen el 26% dels llocs de treball vinculats al sector de les TIC, i només el 8,6% de posicions tècniquesLa baixa presència de les dones en el mercat laboral digital en reforça encara més la discriminació i la invisibilització en l’àmbit tecnològic i científic i els en dificulta l’accés.

Per això, l'Ajuntament de Barcelona estableix quatre línies estratègiques per combatre la bretxa digital:

  1. Facilitar l’accés laboral de les dones al sector de les TIC: inclou la creació de programes de formació digital i de llocs de treball, com el pla de capacitació BCNFem Tech, destinat a incorporar al mercat laboral una cinquantena de dones en situació vulnerable com a professionals de la programació i el desenvolupament de webs.
  2. Donar suport a les dones del sector TIC: és necessari visibilitzar i reconèixer la contribució de les dones al desenvolupament de les indústries tecnològiques, a més de fomentar-ne la participació en les polítiques públiques. En aquest sentit, la mesura recull la creació d’una xarxa de dones BCNFem Tech i l’impuls de projectes de dones tecnòlogues emprenedores.
  3. Més contractació pública de dones: es preveu la incorporació de clàusules de gènere als contractes amb proveïdors del sector tecnològic, a més de la creació d’un equip intern de dones tecnòlogues que potenciï la formació digital de les treballadores municipals.
  4. Nenes científiques i tecnòlogues: fomentar les carreres científiques i tecnològiques entre les més petites és fonamental per assegurar l’equitat en la societat digital del futur. Per garantir aquesta equitat, el full de ruta inclou una iniciativa de Steam per a nenes de primària en col·laboració amb el Mobile World Congress i acords amb universitats per incrementar la presència de dones en els estudis tecnològics.