Prop d’una cinquantena de persones han superat les formacions i han rebut un certificat i diverses insígnies d’acord amb les competències de la DigComp 2.2. Descobreix més!

Imatge d'ordinador
Imatge d'ordinador. 2020. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

Durant els mesos de gener i de febrer, prop d’un centenar de persones es van inscriure en la nova edició del Campus d’Hivern. En concret, 43 persones ho van fer al curs ‘Intel·ligència artificial: text i veu’, 41 persones ho van fer al curs ‘Intel·ligència artificial: imatge i vídeo’ i 12 persones ho van fer al curs ‘La plataforma Decidim i la participació ciutadana a Catalunya’. Les tres propostes formatives es van oferir en línia, de manera asíncrona i tutoritzada i amb una durada de sis hores. Un cop finalitzades les formacions, la valoració de les persones participants, de les quals un 27% ha cursat per primer cop una formació de la Xarxa Punt TIC, mentre que un 73% havia cursat anteriorment formacions de la Xarxa Punt TIC, ha estat positiva. En total, prop d’una cinquantena de persones han superat les formacions i han rebut un certificat de superació de la formació i, com a novetat, alhora han rebut diverses insígnies d’acord amb les competències de la DigComp 2.2.

Les propostes formatives centrades en els usos de la intel·ligència artificial han ajudat a les persones dinamitzadores de la Xarxa Punt TIC a conèixer possibles aplicacions, a experimentar i a reflexionar sobre qüestions ètiques, així com a optimitzar el treball intern i a descobrir possibles activitats. Pel que fa a la proposta formativa centrada en la plataforma Decidim i la participació ciutadana, ha ajudat a conèixer l’eina, a aprendre a elaborar un procés participatiu i a albirar noves oportunitats per a la dinamització de la comunitat.