La ciència és una activitat social aquesta també és travessada pels diferents estaments que conformen la societat, inclosos el masclisme. Al llarg de la història, han existit dones científiques que han senyalat injustícies en la generació del coneixement científic. Per exemple, Antoinette Brown Blackwell, naturalista i primera dona dels Estats Units en graduar-se en medicina, van qüestionar la teoria de la selecció sexual. Ella va escriure el llibre "Los sexos a través de la naturaleza" el 1875 on debatia la teoria de Charles Darwin, el naturalista més respectat de l’època. A través d’una metodologia científica va criticar la superioritat evolutiva masculina que promulgava aquest científic. Ho explica Judit Ferrusola, membre de Luciferases, al seu treball final de màster.

A l'associació Luciferases treballen la Judit, la Míriam i la Patricia i neix per trencar amb els imaginaris androcèntrics i estereotips sexistes de les dones a la ciència i es crea al districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona, amb una diversitat de característiques socioeconòmiques les quals es volen aprofitar per disminuir l’escletxa d’accés al capital cultural científic. Treballen a través de cinc objectius estratègics oferint tallers a la comunitat científica per a infants, joves i persones adultes.

  1. Potenciar la ciència com a eina de transformadora de la societat
  2. Crear noves narratives científiques crítiques
  3. Fomentar nous formats de cultura científica que incorporin la perspectiva feminista
  4. Fer de la ciència un espai per a totes
  5. Utilitzar els feminismes per la gestió de l’entitat.

"Si no comptem amb les aportacions de les dones científiques en la història del desenvolupament cientificotècnic, aquest roman incomplet i injustament tractat. Els motius pels quals les dones que han contribuït al desenvolupament científic han sigut infrarepresentades i invisibilitzades són diversos i des de Luciferases contribueixen a destapar-los.", explica la Judit.