El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i el Pla DonaTIC, obre una nova línia d'ajuts d'entre 15.000 i 35.000 € per impulsar l’emprenedoria femenina en l’àmbit digital. Sol·licituds obertes fins al 5 d'octubre de 2022.

Nova línia d'ajuts per a dones TIC
Nova línia d'ajuts per a dones TIC. 2022. Tipus de lletra: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Es tracta de la segona edició de la convocatòria, que referma el compromís del Govern d’impulsar l'emprenedoria digital femenina com a instrument clau per augmentar la presència i el lideratge de les dones en l'àmbit tecnològic. Les subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Fins al 5 d'octubre es podran presentar les sol·licituds per demanar aquestes subvencions, que s’inscriuen en el marc del Pla DonaTIC. La quantia de l’ajut per empresa beneficiària serà d’un mínim de 15.000 € i un màxim de 35.000 €.

Quins són els requisits?

 • Requisits pel que fa als equips: 

  - Tenir una dona o més dones a l’equip fundador.
  - Ha de ser una persona física amb participació accionarial a l’empresa (un mínim d’un 50% de la companyia en accions escripturades) i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia. No cal que aquesta dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l’equip directiu de l’empresa.
  - L’equip fundador ha d'estar compromès amb el creixement de l’empresa i dedicar la major part del temps de treball a l’empresa.
   

 • Requisits pel que fa a l’empresa

  - Ser una companyia amb potencial de creixement i de base tecnològica establerta a Catalunya, amb més d’un any i menys de 3 anys de vida des de la seva constitució (respecte a la data de publicació de la convocatòria).
  - Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
  - No haver estat beneficiària d’aquesta mateixa subvenció en la convocatòria anterior.

Les empreses que vulguin optar a les subvencions hauran de lliurar una memòria que s’ajusti als criteris de valoració establerts al punt 10 de les bases reguladores. Aquelles que obtinguin una puntuació igual o superior a 50 accediran a l’ajut, fins a esgotar el pressupost de la convocatòria, que és de 500.000 euros. Aquí  es pot aconseguir més informació sobre les bases, la convocatòria i com accedir al tràmit. 

La necessitat de talent femení al sector TIC

Segons el Baròmetre del sector TIC a Catalunya 2021 de CTecno, només un 6% de les posicions TIC de les empreses
catalanes estan ocupades per dones. Un fet que mostra una profunda bretxa de gènere i que les dones es vegin menys representades en el mercat laboral tecnològic relacionat amb el talent del sector d’oferta TIC a Catalunya.

És per això que el Pla DonaTIC busca apoderar les dones en l’àmbit tecnològic, tant en l'àmbit educatiu com professional i incidir i de fer un esforç amb accions i polítiques concretes perquè les noies i dones vegin el sector com un lloc on desenvolupar-se i positivitzar aquestes professions i fer-les més atractives.