Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Agència de Ciberseguretat de Catalunya . Autor: Yuri Samoilov. 2014. Tipus de lletra: Flickr. Llicència: BY.

El Govern de la Generalitat ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a l’exercici 2016 en la reunió del passat 24 de maig. Pel que fa al capítol de mesures administratives, la llei incorpora novetats que afecten sectors i matèries diferents com ara seguretat, urbanisme, ordenació ambiental i aigües i transports, turisme i consum, entre d’altres. Una de les novetats és que es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

L’ens, que neix amb un pressupost de 24,6 milions d’euros en el període 2016-2019, té com a principal missió vetllar i garantir la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i de tot el seu sector públic, en col·laboració amb els organismes judicials i policials. La seva missió també serà coordinar-se amb el sector privat per millorar els nivells de seguretat de les tecnologies de la informació amb la ciutadania i donar suport al govern per elaborar i executar els plans de seguretat en la matèria.