Projecte cerTIC
Projecte cerTIC.

El projecte cerTIC, que s’adreça principalment a persones en situació d’atur i usuaris/usuàries habituals d’ofimàtica, ofereix la possibilitat de preparar-se en els coneixements, les eines i els programes TIC que són imprescindibles per accedir al mercat laboral, fonamentalment en l’àmbit de les tecnologies. Són gratuïts per a l’alumnat i inclouen un examen de certificació oficial per alumne/a

Es tracta de cursos de modalitat mixta, és a dir, formació presencial i en línia, orientats a la preparació de les certificacions oficials. Ofereix formacions en dos àmbits segons el perfil de l'usuari:

  • Formació i certificació en eines TIC per a persones usuàries. Competències desenvolupades:
    • Microsoft Office 2010
  • Formació adreçada a professionals de les TIC. Competències desenvolupades:
    • Administració de Sistemes Operatius
    • Administració de Bases de Dades Relacionals
    • Programació d'Aplicacions web

Les formacions s’endegaran durant el mes de novembre de 2012. Per poder participar-hi és necessari realitzar una prova de nivell.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.