Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, compartim el treball de feministes de tot el món que en el 2014, en una trobada impulsada per l'APC, van desenvolupar els principis feministes d'internet. Els coneixes?

Cartell "4ª onada del feminisme" d'Ellis van der Does
Cartell "4ª onada del feminisme" d'Ellis van der Does. Autor: Ellis van der Does. Llicència: BY-SA.

Quin tipus d’internet volem i què hem de fer perquè sigui realitat? Això es van preguntar el 2014 un grup d'activistes de moviments pels drets de les dones, els drets sexuals i LGTBI i els drets a internet a la Trobada global sobre gènere, sexualitat i Internet, organitzada per l’Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC). D'aquesta conversa en van sorgir els Principis Feministes per a Internet, que ofereixen una perspectiva de gènere en relació amb la defensa dels Drets Humans a internet, i que han estat traduïts a diversos idiomes. El darrer, el swahili.

En un primer moment, eren 15. Ara ja són 17. Aquests principis estan pensats com un document en permanent procés de construcció que informa el nostre treball sobre gènere i tecnologia, a més d'incidir en les nostres converses per a l'elaboració de polítiques relatives a la governança d'internet. Perquè la vida digital és part de la vida, aquests principis ens ajuden a garantir l’accés lliure i obert per a totes les persones a tots els espais. I tu, com t’imagines una internet Feminista?

Els 17 principis feministes per a Internet

Accés

1. Accés universal i de qualitat a internet.
2. Accés a la informació rellevant per a les dones i persones d’identitats dissidents.
3. Apropiació de l’ús de tecnologia de manera crítica i sostenible. Moviments i participació pública
4. Resistència per combatre els patrons construïts pel patriarcat i l'heteronormativitat.
5. Construcció d’espais feministes i transformadors a Internet.
6. Reivindicació de més presencia persones feministes en la presa de decisions a la governança d'Internet

Economia

7. Creació d’economies alternatives al capitalisme en la tecnologia digital.
8. Promoció de programes de codi obert i lliure com alternativa de qualitat

Expressió

9. Amplificació del discurs feminista a Internet com a defensa dels Drets Humans.
10. Defensa de la llibertat d’expressió sexual, política i religiosa.
11. Rebuig a la violència sexual en la creació i distribució de contingut pornogràfic Plataformes d’Internet
12. Incorporació de l‘ètica i la política de consentiment de forma integral
13. Defensa del dret a la privacitat i la protecció de les dades personals i col·lectives, especialment, en l’activisme feminista i en la defensa dels DDHH
14. Control efectiu de la història personal i la memòria a Internet.
15. Defensa del dret a l’anonimat i rebuig a tot intent de vulneració.
16. Inclusió de les veus d’infants i joves en la seva seguretat en línia.
17. Crida a atendre a tot tipus de violència digital