Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les dones, compartim el treball de feministes de tot el món que en el 2014 es van reunir en una trobada organitzada per l'Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC). Van desenvolupar els principis feministes d'Internet.

Cartell "4ª onada del feminisme" d'Ellis van der Does
Cartell "4ª onada del feminisme" d'Ellis van der Does. Autor: Ellis van der Does. Llicència: BY-SA.

Quin tipus d'Internet volem i què es necessita per a aconseguir-ho? A l'abril de 2014, l'Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC), va organitzar la trobada "Global Meeting on Gender, Sexuality and the Internet" sobre gènere, sexualitat i internet en Port Dickson, Malàisia. Allà, es van reunir 50 participants de sis continents entre les quals hi havia activistes de gènere i drets de les dones, integrants del moviment LGBTQI, organitzacions defensores dels drets en internet i la tecnologia, i activistes de drets humans.

L'objectiu de la reunió va ser trencar la bretxa existent entre els moviments feministes i els qui defensen els drets en internet, a més d'observar les interseccions i oportunitats estratègiques per a treballar en conjunt com a aliats i socis. El discurs existent entorn del gènere i Internet tendeix a centrar-se en els components de gènere absents de les polítiques que governen internet, les violacions resultants i la necessitat d'una major participació de les dones en els fòrums de presa de decisions.

Amb la finalitat de redefinir els límits d'aquest diàleg, la trobada va utilitzar un procés col·laboratiu per a plantejar la pregunta: “Com a feministes, quin tipus d'internet volem i què es necessita per a aconseguir-ho?”. Durant tres dies, les participants van dialogar i van debatre sobre les interseccions existents entre gènere, sexualitat i internet, no sols com a eina, sinó com a nou espai públic.

En aquest procés, les participants van desenvolupar un conjunt de principis feministes per a Internet.  En un inici, eren 15. Ara ja són 17. Aquests principis estan pensats com un document en permanent procés de construcció que informa el nostre treball sobre gènere i tecnologia, a més d'incidir en les nostres converses per a l'elaboració de polítiques relatives a la governança d'internet, tot i que estan en permanent procés de construcció.

Els 17 principis feministes per a Internet

Accés

1. Accés a Internet. Una internet feminista comença amb possibilitar que més dones i persones queer puguin gaudir d'un accés universal, satisfactori, accessible, sense condicions, obert, significatiu i igualitari a internet.

2. Accés a la informació. Secundem i protegim l'accés irrestricto a informació rellevant per a les dones i persones queer, en particular informació sobre temes de salut i drets sexuals i reproductius, plaer, avortament segur, accés a la justícia i temes LGBTIQ. Això inclou diversitat d'idiomes, habilitats, interessos i contextos.

3. Ús de tecnologia. Les dones i les persones queer tenen dret a codificar, dissenyar, adaptar i usar les TIC de manera crítica i sostenible, i recuperar la tecnologia com una plataforma per a la creativitat i l'expressió, així com per a desafiar les cultures del sexisme i la discriminació en tots els espais. Moviments i participació pública

4. Resistències. Internet és un espai on les normes socials es negocien, es desenvolupen i s'imposen, sovint com a extensió d'altres espais modelats pel patriarcat i l'heteronormativitat. La nostra lluita per una internet feminista és la continuació de la nostra resistència en altres espais, tant públics com privats.

5. Construcció de moviments. Internet és un espai polític transformador. Facilita el sorgiment de noves formes de ciutadania que permeten a les persones reivindicar, construir i expressar la seva individualitat, els seus gèneres i sexualitats. Això inclou connectar-se entre territoris, exigir rendició de comptes i transparència, i crear oportunitats per al creixement sostenible del moviment feminista.

6. Presa de decisions en la governança d'Internet. Estem a favor de desafiar els espais i processos patriarcals que controlen la governança d'internet, i d'incloure a més feministes i persones queer en la presa de decisions. Volem democratitzar la formulació de polítiques que afecten internet, així com dispersar la propietat i el poder en les xarxes globals i locals.

Economia

7. Economies alternatives. Tenim el compromís de qüestionar la lògica capitalista que empeny a la tecnologia cap a una major privatització, lucre i control corporatiu. Treballem per a crear formes alternatives de poder econòmic basades en principis de cooperació, solidaritat, béns comuns, sostenibilitat ambiental i obertura.

8. Programes de codi obert i lliure. Tenim el compromís de crear i experimentar amb tecnologia, incloent la seguretat i protecció digital, utilitzant eines i plataformes de font oberta. Per a la nostra pràctica és essencial promoure, difondre i compartir coneixement sobre l'ús d'aquestes eines.

Expressió

9. Amplificació del discurs feminista. Reivindiquem el poder amplificador d'internet en relació amb les narratives sobre les realitats que viuen les dones. És necessari resistir contra la dreta religiosa, igual que unes altres forces extremistes i contra l'estat, quan aquests monopolitzen la moralitat, silencien les veus feministes i persegueixen als qui defensen els drets humans de les dones.

10. Llibertat d'expressió. Defensem el dret a expressar-nos sexualment com una qüestió de llibertat d'expressió i de no menys importància que l'expressió política o religiosa. Ens oposem radicalment a tot esforç per part d'actors estatals i no estatals de controlar, vigilar, regular i restringir l'expressió feminista queer en internet a través de tecnologia, legislació o violència. Afirmem que això forma part d'un projecte polític més ampli de vigilància moral, censura i discriminació jeràrquica de la ciutadania i els seus drets.

11. Pornografia i “continguts ofensius”. Reconeixem que el tema de la pornografia en línia té a veure amb l'agència, el consentiment, el poder i el treball. Rebutgem tot vincle causal simple entre el consum de continguts pornogràfics i la violència contra les dones. També rebutgem l'abraçadora expressió “contingut nociu” com a etiqueta aplicable a l'expressió de la sexualitat femenina i transgènere. Estem a favor de reivindicar i crear contingut eròtic alternatiu que s'oposi a la visió patriarcal dominant i que col·loqui els desitjos de les dones i les persones queer en el centre.

Agència

12. Consentiment. És necessari incorporar una ètica i una política de consentiment en la cultura, el disseny, les polítiques i els termes de servei de les plataformes d'internet. L'agència de les dones radica en la seva capacitat de prendre decisions informades sobre quins aspectes de les seves vides públiques o privades volen compartir en línia.

13. Privacitat i dades. Donem suport al dret a la privacitat i al control total sobre les dades i la informació personal en línia en tots els seus nivells. Rebutgem les pràctiques dels estats i les empreses privades que utilitzen les dades amb finalitats de lucre i per a manipular el comportament en línia. La vigilància és l'eina històrica del patriarcat, utilitzada per a controlar i restringir els cossos, les veus i l'activisme de les dones. El mateix val per a les pràctiques de vigilància per part d'individus, sector privat, actors estatals i no estatals.

14. Memòria. Tenim el dret d'exercir i mantenir el control sobre la nostra història personal i la memòria en internet. Això inclou la possibilitat d'accedir a totes les nostres dades personals i informació en línia i la capacitat de controlar aquesta informació, la qual cosa implica saber qui té accés a ella i en quines condicions, i la possibilitat d'esborrar les nostres dades per sempre.

15. Anonimat. Defensem el dret a l'anonimat i rebutgem tot intent de restringir-lo en línia. L'anonimat permet la nostra llibertat d'expressió en línia, sobretot quan es tracta de trencar els tabús de la sexualitat i l'heteronormativitat. També ens permet experimentar amb la identitat de gènere i garanteix la seguretat de les dones i les persones queer que es veuen afectades per la discriminació.

16. Nenes, nens i joves. Cridem a incloure les veus i experiències de la joventut en les decisions que es prenguin respecte de seguretat en línia i promoure la seva protecció, privacitat i accés a la informació. Reconeixem el dret de nenes i nens a un sa desenvolupament emocional i sexual, que inclogui el dret a la privacitat i a accedir a informació positiva sobre sexe, gènere i sexualitat en moments crítics de les seves vides.

17. Violència en línia. Cridem a totes les parts interessades d'internet, incloent usuaris/as, dissenyadors/as de polítiques i el sector privat, a abordar la qüestió de l'assetjament en línia i la violència relacionada amb la tecnologia. Els atacs, amenaces, intimidació i vigilància que experimenten les dones i les persones queer són reals, nocius i alarmants, i són part del problema més ampli de la violència basada en el gènere. És la nostra responsabilitat col·lectiva abordar i acabar amb aquesta violència.