El Col·laboratori de Valls (Vallsgenera) impulsa polítiques per al desenvolupament econòmic i social dels territoris de Valls i l'Alt Camp. Els seus orígens estan relacionats amb la feina de fa més de vint anys del Punt Òmnia de Valls. Han identificat 30 reptes.

David Gateu, AODL d'innovació social i digital
. Autor: Vallsgenera.

Els col·laboratoris són espais de cooperació entre persones i entitats de la quàdruple hèlix (ciutadania, administració pública, universitat i empresa). Aquests agents col·laboren en xarxa per impulsar projectes que generin un impacte positiu en el territori català.

El Col·laboratori de Vallsgenera treballa donant resposta a les necessitats dels territoris de Valls i l'Alt Camp en els àmbits d'ocupació, formació i promoció econòmica posant a l'abast de la ciutadania els recursos i serveis en funció del que necessitin. Dins el seu Pla estratègic, una de les feines que han realitzat ha estat consolidar una nova figura: un AODL d'innovació social i digital, que desenvolupa David Gateu, dinamitzador TIC durant set anys al Punt Òmnia del Consell Comarcal del Baix Camp de Reus i ara a l'Òmnia de Valls.

Actualment, han treballat per a identificar reptes i posar-se en contacte amb els agents interessats per
veure si hi ha connexió i possibilitats d'engegar-los. Com a resultat d'aquesta feina, han fet 46 entrevistes amb persones i entitats i han identificat 30 reptes.

Una de les accions dutes a terme, és la prova pilot Xatbot. Els xatbots són un tipus de bots que automatitzen una conversa a través de la intel·ligència artificial i serveix com a eines de comunicació. Un dels agents implicats que col·laboren en la iniciativa és el Punt Òmnia de Valls, que han ajudat a detectar problemes de mal funcionament per enviar-ne els resultats a l’empresa que l’està desenvolupant.

A més a més, han organitzat una sessió amb empreses del territori amb l'objectiu d'acostar-se a elles i preguntar-los la seva opinió a l'hora de dissenyar futures accions. El col·laboratori els permet conèixer altres agents que els aporten sinergies, recursos, idees i projectes. La seva finalitat és esdevenir un projecte que tingui un espai físic i
virtual
de trobada d’agents i que multipliqui les sinergies optimitzant els recursos del territori per desenvolupar
projectes que tinguin aplicació real i concreta, així com generar una comunitat motivada al voltant.