Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison en igualtat d'oportunitats i de gènere
Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison en igualtat d'oportunitats i de gènere.

Objecte: Generar eines de treball i estudis (un projecte de recerca des d'una perspectiva de gènere) per als ajuntaments de la província de Barcelona amb l'objectiu d'aplicar polítiques de gènere. Hi ha 4 ajuts de 12.000 € cadascun.

Destinataris:
- Ajuntaments de la província de Barcelona.
- Persones físiques (sempre i quan sigui una proposta d'aplicació local).
- Equips de treball (sempre i quan sigui una proposta d'aplicació local).

Període de desenvolupament: 12 mesos.

Data límit de presentació: 26 de maig.

* Nota: L'acceptació de l'ajut comporta que les persones autores de la recerca cedeixen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació a la Diputació de Barcelona.

Més informació: Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison 2008
En aquest enllaç hi ha altres enllaços a models de declaracions, sol·licituds i a les bases del concurs.