L'informe 'Com impulsar la transformació digital de l’escola?' de la Fundació Bofill parla d'impulsar un model d’aprenentatge híbrid per garantir l’equitat a les escoles i utilitzar eficaçment les tecnologies digitals.

Educació híbrida
Educació híbrida. Autor: Pexels. 2019.

La digitalització es veu avui com un element clau per aconseguir una educació de qualitat i inclusiva. Avui dia es fa més necessari que mai el domini de les tecnologies digitals (d'ara en endavant TD) com a part imprescindible de les competències bàsiques de qualsevol persona. Ho recull l'informe 'Com impulsar la transformació digital de l’escola?' de la Fundació Bofill.

La situació de pandèmia provocada per la covid-19 va posar de manifest els problemes i dificultats del sistema educatiu català i les seves mancances en aquest àmbit. És per això que el Departament d’Educació català ha impulsat el Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, focalitzat en la formació en competències digitals i amb l’objectiu d’equipar tecnològicament el sistema.

Una de les seves accions principals és el disseny model d’aprenentatge híbrid, "que ofereix l’oportunitat d’incorporar les TD amb l’objectiu d’assolir un model educatiu més flexible, personalitzat, inclusiu i centrat en l’estudiant". Et mostrem les idees claus i avantatges:

  1. Versatilitat: Combinar el millor d’ambdós sistemes (presencial i en línia) possibilita incloure materials d’instrucció més autèntics i variats, i també activitats d’aprenentatge innovadores.
  2. Oportunitat per reduir les bretxes digitals: Habilitar espais als centres i als entorns comunitaris amb equipament tecnològic a disposició de l’alumnat.
  3. Organitzar els centres i els equips docents per a l’educació híbrida: Dissenyar l’estratègia digital de centre orientada a la transformació educativa.
  4. Dissenyar experiències d’aprenentatge autèntiques: Els entorns d’aprenentatge ben desenvolupats esdevenen ecosistemes de treball personal, de comunicació i de col·laboració entre tots els membres de la comunitat (docents, alumnes i famílies).
  5. Personalitzar els entorns virtuals d’aprenentatge: Garantir un entorn d’aprenentatge virtual que permeti el treball col·laboratiu, la comunicació i el seguiment sincrònic.
  6. Benestar, seguretat i autonomia digital.