Primera edició del curs 'Digital Welcome' de Colectic SCCL
Primera edició del curs 'Digital Welcome' de Colectic SCCL . Autor: Colectic SCCL. 2018. Llicència: BY-SA.

A partir de l'anàlisi de diferents tipologies de xarxes de centres de dinamització digital de l'Estat, es recullen diferents elements d'èxit i es proposen 15 reptes per a l'abordatge de la bretxa digital des d'aquests espais, no sols en el curt termini davant l'emergència digital que ha fet més evident la pandèmia de Covid-19, sinó també a mitjà i llarg termini.

L'estudi, apunta alguns dels impactes de la crisi del coronavirus, per exemple la necessitat de les persones usuàries de realitzar tràmits telemàtics amb l'administració pública, l'aparició de noves demandes d'atenció personalitzada o l'increment de les persones que sol·liciten els serveis dels centres de dinamització digital

15 reptes per a abordar les desigualtats digitals 

L'informe determina cuatre grans blocs de reptes que aglutinen els 15 reptes per a abordar les desigualtats digitals des dels centres de dinamització digital:

Bloc 1: Reptes de transformació per a la inclusió digital

1. Acompanyament i capacitació

2. Innovació social digital

3. Homogeneïtzació o reconeixement de la certificació de competències

4. Bretxa digital i ocupabilitat

Bloc 2: Reptes per a l'abast i diversificació dels col·lectius d'usuaris/as

5. Abast i diversificació dels col·lectius d'usuaris/as

6. Incorporació de la perspectiva de gènere

7. Els centres de dinamització digital i les persones joves

8. La digitalització i inclusió digital en les zones rural

Bloc 3: Reptes de (re)coneixement

9. Un referent per a la ciutadania en els processos de transformació digital

10. (Re)coneixement social i polític de la labor dels centres de dinamització digital

Bloc 4: Reptes organitzatius i per a la sostenibilitat

11. Treball en xarxa i sentiment de pertinença

12. Planificació estratègica

13. Sostenibilitat

14. Reconeixement professional

15. Traducció dels reptes globals als locals

En aquest informe s'ha comptat amb les aportacions de les xarxes de KZgunea (País Basc), Guadalinfo (Andalusia), Pla de Competències Digitals per a l'Ocupabilitat a Extremadura, Xarxa Connecta (centres amb presència en deu comunitats autònomes), Xarxa Punt TIC i Xarxa Òmnia (Catalunya). Consulta el resum executiu.