Infants amb una tauleta
L’ús generalitzat i intensiu de les noves tecnologies per part dels infants i els adolescents genera una inquietud creixent. Autor: Jon Pinder (Flickr). Licencia: BY-NC-ND.

Des de DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials afirmen que l'ús generalitzat i intensiu d'Internet, xarxes socials, mòbils, videojocs, jocs en línia, etc. per part dels infants i adolescents genera una inquietud creixent entre les famílies i els/les professionals. Consideren que, a vegades, certs usos excessius poden derivar en una dependència o una addicció conductual o comportamental.

Així, han elaborat el dossier 'Addiccions a les pantalles', que presenta un conjunt de recursos i documents d'interès per conèixer i comprendre aquesta realitat. Per ampliar la informació, també es pot consultar el dossier 'Noves addiccions en els adolescents', publicat per DIXIT l’any 2011.

Tots els documents referenciats estan disponibles per a consulta i préstec als centres DIXIT.

DIXIT és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s'adreça als i a les professionals de l’àmbit d’afers socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit, així com en el dels drets de ciutadania, la promoció de l'autonomia personal i l’atenció a la dependència.