Punt TIC

Ajuts per a la creació de nous Punt TIC
Post to 12/11/2008
0
Concessió d'ajuts en espècie destinats a la creació de Punt TIC a municipis catalans. Un Punt TIC és un punt públic d'accés a Internet amb un horari mínim d'obertura, en els quals l'usuari/ària pot rebre assistència de personal específic (dinamitzador/a). El propòsit d'aquests Punt TIC és la...
Subscribe to Punt TIC