digital inclusion

Projecte MIREIA
Post to 07/01/2013
0
El Centre d'Investigació Conjunta de la Unió Europea, Telecentre-Europe i la Universitat de Washington elaboren un mapa dels telecentres, biblioteques i d'altres agents d'inclusió digital que operen a la UE. Per completar el mapa, han publicat una enquesta en línia, que estarà disponible...
Un home fent servir l'ordinador. Foto de Olgalis | Dreamstime
Post to 12/03/2012
0
Aquest premi pretén sensibilitzar, fomentar i reconèixer l’excel·lència i les bones pràctiques en l’ús de les TIC per lluitar contra l’exclusió social, especialment de la gent gran. Termini: 04/05/2012.
Il·lustració d'Special QR
Post to 18/11/2011
0
Sistema SPQR és un sistema gratuït que utilitza codis QR per facilitar l'accés a continguts digitals i la interacció amb l'entorn a persones amb diversitat funcional. Voleu saber-ne més?
Logotip de Telecentre-Europe
Post to 21/09/2011
0
Telecentre-Europe vol destacar la labor que realitzen les persones que treballen al voltant dels telencentres i els assoliments cap a la inclusió digital. Per això convoca, juntament amb Microsoft, els...
Subscribe to digital inclusion