sheets

| Event Date: 15/05/2009
Post to 28/04/2009 | Event Date: 15/05/2009
0
Descàrregues a Internet, programes P2P, legacitat, còpies, etc. Durada: 3 hores      
Post to 31/07/2008
0
Fitxes en pdf sobre l'administració de bases de dades amb MySQL (tipus de dades, normalització, usuaris, backups, etc.)
Post to 31/07/2008
0
Apunts en pdf sobre els diferents tipus de llicències i els principals avantatges de l'ús de les llicències de programari lliure.
Post to 31/07/2008
0
Fitxes que ens expliquen com funciona la creació col·laborativa de programari lliure i el procés d'instal·lació als nostres ordinadors.
Post to 31/07/2008
0
Fitxes descriptives de les parts de l'ordinador, indicades per a col·lectius amb necessitats especials.
Post to 31/07/2008
0
Fitxes per iniciar-se en l'ús del sistema operatiu Linux.
Post to 31/07/2008
0
Fitxes descriptives de les prestacions sobre accessibilitat de Gnome.
Subscribe to sheets