Punt TIC - Biblioteca Ventura Gassol

Pg. de la Unió, s/n 43820 Calafell
Tel: 977 69 12 84
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina56 és la persona responsable / dinamitzadora.