Punt TIC - Biblioteca Municipal d'Alcover

Plaça d'en Cosme Vidal, 5 43460 Alcover
Tel: 977 76 05 95
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Pepita Obradó Girona és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

8 ordinadors disponibles.