Punt TIC - Biblioteca Lambert Mata

C/ Vinyes, 1 17500 Ripoll
Tel: 972 70 07 11
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Joan Capdevila és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic