Punt TIC - Biblioteca El Safareig

C/ del Pilar, 2 08676 Capellades
Tel: 93 801 17 81
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.