El Punt Òmnia la Devesa, ubicat dins de les instal·lacions del Casal Cívic La Devesa del Pla, és un dels 113 Punts que forma part del Programa de la Generalitat de la Xarxa Òmnia.

Òmnia és un programa preventiu i socioeducatiu que treballa amb les noves tecnologies, enteses com una eina de millora, de promoció individual i de cohesió social per aconseguir:

  • Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals dels usuaris a través de l’accés a les TIC i dels processos de formació i reciclatge;
  • Afavorir l’autonomia de les persones mitjançant l’ús de les TIC;
  • Garantir la vinculació de les persones a la comunitat;
  • Dinamitzar les diferents associacions dels barris perquè accedeixin a la societat de la informació, millorin les seves actuacions i participin en la prevenció i la lluita contra l’exclusió social, i
  • Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu, les entitats gestores sense ànim de lucre, l’acció institucional i el personal voluntari o col·laborador per sumar esforços singulars en cada territori.

Per aconseguir els objectius plantejats, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària potencia tres eixos de treball:

· Aprenentatge. Vol garantir que totes les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació que els permeti no quedar excloses de la societat. Es desenvolupen tallers monogràfics de curta durada que consisteixen en uns itineraris formatius adequats als coneixements dels alumnes destinataris.
Aquí podríem trobar els cursos que ofereix el Punt Òmnia La Devesa com els de Primer i segon contacte, Llengües-TIC, Nivell avançat, Mòbil-TIC, Seguretat a Internet entre d’altres.

· Ocupabilitat. Potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social. D’una banda, els ofereix eines formatives informàtiques perquè sàpiguen buscar recursos a la xarxa i es puguin valer per elles mateixes en el seu procés d’inserció. D’altra banda, pel que fa a les persones en situació d’atur, les posa en contacte amb els serveis d’orientació social del territori i els facilita un conjunt d’hàbits i competències perquè arribin als agents d’inserció social amb la màxima preparació per tornar al mercat laboral al més aviat possible. L’eix d’ocupabilitat està reforçat amb un programa conjunt amb Servei d’Ocupació de Catalunya on s’ofereix formació específica en iniciació en informàtica per a la cerca de feina.
A on el punt té col·laboracions amb el SOC, amb l’Agència de desenvolupament del Ripollès, amb cursos, monogràfics i activitats específiques  per a tal finalitat.

· Acció comunitària. Consisteix a facilitar el lliure accés a persones, entitats, grups i col·lectius al Punt Òmnia perquè es generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi dins dels territoris. Es potencia el treball en xarxa virtual entre tots els agents del territori, així com les xarxes personals dels usuaris.

El Punt La Devesa té una llarga trajectòria de treball en equip i en xarxa treballant de manera conscient i constant amb els serveis i entitats del municipi. La col·laboració amb els ens locals ha donat projectes com els d’Entramant i Ordint amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès, el LabTIC conjuntament amb el PO Ripoll60, així com treball colze amb colze, amb entitats com Càritas, Som Ripoll, Fundació Map, … O projectes més especifiquis com la taula LGTBI o amb finalitat educativa com la UEC.

Where

Carrer de Concepció Ducloux, s/n
17500
Ripoll
644 689 236