Centre Municipal de Cultura

Plaça Major, 11-13 43717 Bisbal del Penedès, la
Tel: 977688438
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Salvador Català Nieta és la persona responsable / dinamitzadora.