El  Punt TIC de La Garriga el trobareu:

  • A l’edifici de Can Raspall, situat al Carrer dels Banys, 40

Oferim una atenció personalitzada a la ciutadania sobretot relacionada amb temes d’inserció laboral i d’acompanyament  per reduir la fractura digital de tots els col·lectius  afavorint així l’accés universal a les TIC. També fem píndoles formatives i cursos de diversos nivells per assolir les competències digitals  claus que marca (DigComp) i recollides en la  Recomanació del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006 sobre les competències per a l'aprenentatge permanent i les aptituds per a l'era digital.

Where

Carrer dels Banys, 40
08530
Garriga, la
938605050