#makers

JdIS 2020
Post to 12/11/2020
0
Enguany ha estat un any estrany però malgrat la situació derivada de la crisi de la Covid-19, dinamitzadors, dinamitzadores i molts d’altres agents relacionats amb l’entorn de la Xarxa Punt TIC ens vam trobar a la Jornada de l’Internet Social 2020 per a compartir una jornada virtual més interactiva...
JdIS 2020
Post to 12/11/2020
0
This year has been a strange year but despite the situation derived from the Covid-19 crisis, facilitators and many other agents related to the environment of the TIC Point Network we are at the...
Subscribe to #makers