Baròmetre del Sector Tecnològic de Catalunya

Voleu participar del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2020?
Post to 15/06/2020
0
En quin estat es troba el sector TIC? Com hem d'encarar el seu futur? CTecno engega una nova enquesta del Baròmetre del Sector...
Technology Sector Barometer in Catalonia 2017
Post to 14/07/2017
0
The Cercle Tecnològic de Catalunya is again analyzing the state of health of the ICT sector with the "Technology Sector Barometer in Catalonia 2017", thus reaching its ninth edition. A remarkable fact: there have never been so many ICT workers as now, 103,300 in total.
Barometer of the Technology Sector in Catalonia 2017
Post to 13/01/2017
0
It is a comprehensive quantitative and qualitative study that analyzes prospective trends in the technology sector.
Subscribe to Baròmetre del Sector Tecnològic de Catalunya