Reutilització de RAEEs
Reutilització de RAEEs.

La Universitat Politècnica de Catalunya està liderant el projecte Europeu eReuse que té per objectiu facilitar la reutilització de  dispositius digitals (equips sobretaula, tauletes, mòbils,...) i  assegurar-ne el reciclatge final. El projecte està subvencionat per el projecte  “Collective enHanced Environment for Social Tasks” (CHEST) del 7é Programa Marc Europeu.

El  proper 9 d'Octubre al Campus Nord de la UPC al matí es fa una sessió de formació dirigida a tècnics de preparació per a la reutilització orientada a fer anar les eines per al inventariat, testeig, esborrat de dades amb certificat i  etiquetatge dels dispositius digitals. En aquesta guia hi ha un exemple del temari. A la tarda s'explicarà com els preparadors poden certificar-se per participar en plataformes de eReuse.org en funcionament com la de Reutilitza.cat o ReUPC.

El projecte té una trajectòria de 3 anys i s'estant fent diversos pilots amb la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, universitats, entitats i programes de reutilització. En el marc del projecte CoreTIC  de la Generalitat de Catalunya s'han donat dispositius a més de 800 projectes del tercer sector i s'ha demostrat que el 82% dels equips de l'Administració  pública tenen encara una potencial demanda externa de reús.

Reutilitza.cat és un exemple d'aplicació de la tecnologia lliure i el model desenvolupats per l'UPC. Aquesta plataforma permet que el reaprofitament d'equips informàtics per part d'entitats d'interès social no comporti cap cost per al donant, que a més pot triar el receptor i entregar-li els equips en mà. Els dispositius es  preparen en el donant per part d'entitats de recuperació que a canvi poden revendre una part dels equips reutilitzables del donant. El receptor per rebre equipament ha de contribuir amb una quota econòmica al sosteniment de la plataforma.
 

Programa:

9:45– 10:h Recepció
10h - 13h Sessió I: Formació en eines de ereuse.org preparació i reutilització d'equips.
13h - 14h Dinar
14h - 16h Sessió II: Plataforma Reutilitza.cat: model participació de les entitats preparadores i compensació econòmica, balanç del projecte CoreTIC, procediments i certificacions per al darrer decret.

When

Where

UPC
Campus Nord de la UPC, Edifici C6, Sala E101
-