Convocatòria de la II edició de la Jornada èTIC

imatge
.

Tota tecnologia, producte de l'enginy i la necessitat de l'home, segueix unes lògiques i respon a uns requeriments que, no necessàriament, prioritzen criteris ètics. Les conseqüències finals d’aquestes noves tecnologies, podrien resultar contràries al benestar i millora de la qualitat de vida de les persones.

Internet, en aquest sentit, no ha estat una excepció, a més a més, ha estat i està en una continua evolució i a una velocitat fins ara mai vista. La reflexió i l’anàlisi no sempre poden anar de la mà de la velocitat i és necessari doncs, buscar aquests espais que ens permetin saber si els beneficis d’aquestes avenços, compensen els possibles impactes negatius que produeixen.

La transformació de les ciutats, ja sigui sota el paraigües de les anomenades Smart Cities, les ciutats col·laboratives, les ciutats participatives, etc..., han de ser una raó per revisar i qüestionar, si cal, tots aquests nous models que són, en bona part, conseqüència de l’impacte de la tecnologia.

En aquesta nova jornada #èTic ens centrarem en totes aquests conseqüències.

Per tenir més detall consulteu les seccions de la web programa i com arribar-hi.

Us podeu inscriure aquí