Pla Pilot sobre teletreball a la Generalitat (1)
Pla Pilot sobre teletreball a la Generalitat (1).

No ha estat ben bé així, però la veritat és que l'evolució tecnològica ha fet augmentar moltíssim allò que s'anomena el treball "en xarxa" i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat diària. Fins al punt que en aquests moments molta gent treballa físicament situada a la seu de la seva empresa o organització "com si teletreballés", o sigui, fent servir pràcticament les mateixes eines informàtiques i de telecomunicacions que li servirien per treballar des de fora del seu lloc habitual de treball. Des del punt de vista tècnic, doncs, el teletreball és perfectament possible en molts casos i allò que frena la seva implantació són més aviat problemes organitzatius i inèrcies de la cultura del treball vigent, que fins ara ha estat basada en la presència física permanent en el lloc de treball.

Per això és especialment interessant el Pla Pilot que impulsa el Departament de Governació per tal d'implantar experimentalment durant sis mesos el teletreball pels avantatges que ofereix i perquè no afecta la qualitat del servei públic ni les retribucions del personal implicat en l'experiència. En la preparació del Pla  ha participat de manera destacada la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que ha pogut aportar l’experiència i el treball acumulat en aquest àmbit que han portat a terme els Punt TIC de la xarxa de teletreball en els darrers anys. Podeu trobar els plantejaments del Pa Pilot aquí.

El Pla Pilot de teletreball a l'Administració de la Generalitat es va presentar el 19 de setembre a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i s'engegarà aquest mateix mes d'octubre. Està destinat a treballadors de l’àmbit d’administració i tècnic i el personal laboral de la Generalitat de Catalunya amb una antiguitat mínima de dos anys que s’hi vulguin acollir voluntàriament.

Tenint en compte que les dificultats que frenen la implantació del teletreball són essencialment organitzatives és important destacar l'efecte exemplificador que l'administració pública encapçali iniciatives d'aquest tipus. Caldrà seguir de prop el seu desenvolupament i prestar-hi el suport necessari des dels diferents tipus de Punts TIC que hi ha repartits per tot Catalunya.

El Pla Pilot es portarà a terme seguint la “Guia per a la introducció al teletreball a l’Administració de la Generalitat de Catalunya”. Es tracta d’un document bàsic per a la implantació del teletreball a les administracions públiques i que comentarem en una propera edició dels “Recursos”.

 

Llegiu la continuació d'aquest reportatge: Pla Pilot sobre teletreball a la Generalitat (2)