III Jornada TIC i presó
III Jornada TIC i presó.

Volen reunir en aquesta trobada la història i el present de la comunicació a presons: des de les primeres revistes en format fanzine fins als blocs, des de les ràdios analògiques a les experiències de ràdio digital, de les revistes impreses als dMagaZines, les revistes digitals d’àudio, i del vídeo a les narratives digitals. Així, s'explorarà l'aportació que fan les TIC a l'àmbit de la comunicació.

En la primera part de la trobada recuperaran aquesta història de la comunicació amb un homenatge a les revistes que es feien als centres penitenciaris i la segona part s’orientarà a la pràctica i l'experimentació de les noves formes de comunicació que aporten les TIC. Hi haurà cinc espais de treball col·laboratiu, amb un marcat caràcter lúdic, en què es podran conèixer les possibilitats que donen les tecnologies en la comunicació i experimentar i crear conjuntament.

La jornada es desenvoluparà de 9:00 a 13:30 i està adreçada als professionals que treballen als centres penitenciaris i a professionals externs i estudiants universitaris interessats. Trobareu més informació al programa de la trobada.