.

Joventut en Acció on Dipity.

Organisme: Comissió Europea.

Objectius específics:

 • Recopilar pràctiques i recursos amb l'objectiu de maximitzar el programa “Joventut en Acció” així com altres iniciatives dirigides als joves en l'àmbit local, regional o europeu.
 • Proporcionar inspiració i capacitació als organismes i organitzacions que vulguin augmentar la seva inversió a la joventut a través de l'educació no formal i el desenvolupament d'habilitats i competències.
 • Afegir valor a l'abast i la qualitat de les iniciatives en el camp de la joventut, realitzades a escala regional i local, realçant la seva dimensió europea.
 • Transferir els coneixements obtinguts de l'execució d'accions i iniciatives satisfactòries en el camp de l'aprenentatge no formal i la joventut.
 • Afavorir les sinergies i la cooperació entre el sector públic i les ONG que treballen en l'àmbit de la joventut.
 • Afavorir la millora dels nivells globals de les habilitats entre la gent jove, especialment l'educació i la formació d'aquells que tenen nivells baixos i que tenen menys oportunitats (incloent-hi aquells que no han acabat els estudis obligatoris, amb baixos resultats educatius, desocupats, immigrants i discapacitats).
 • Promoure el reconeixement del treball juvenil i la validació de les activitats de l'aprenentatge no formal a la UE.

Característiques de l'associació: la present convocatòria subvencionarà un programa d'activitat que combini una o més de les següents activitats:

 • Intercanvis juvenils transnacional.
 • Iniciatives juvenils nacionals o transnacionals.
 • Servei voluntari Europeu.
 • Formació i projectes en xarxa.

El programa d'activitat pot ser:

 • Executat directament pel propi sol·licitant (procediment A).
 • Executat en cooperació amb “socis coorganitzadors” que participin activament en el disseny i l'execució del projecte i designats pels sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (procediment B).

Candidats elegibles:

 • Organisme públic, local o regional.
 • Ens sense ànim de lucre actiu a escala europea en el camp de la joventut (ONGE) que tingui organitzacions membres en al menys 8 Països del Programa “Joventut en Acció”.

Si el programa s'executa amb un o més coorganitzadors (procediment B):

 • ONG sense ànim de lucre.
 • Organisme públic, local o regional.
 • Ens sense ànim de lucre actiu a escala europea en el camp de la joventut (ONGE) que tingui organitzacions membres en al menys 8 Països del Programa “Joventut en Acció”.

A més a més, els sol·licitants han de tenir personalitat jurídica.

 • Han d'estar legalment registrats durant al menys 2 anys en algun dels països del programa.

Quantia: fins a 100.000 € per projecte.

Data de publicació al DOUE: 25 d'agost de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 de desembre de 2009.

Més informació: