Logotip del projecte CONFINE
Logotip del projecte CONFINE.

El projecte CONFINE està format per vuit membres d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, l'Estat espanyol, Grècia i Regne Unit, i es coordina ds de la Universitat Politècnica de Catalunya. A més de guifi.net, també hi participa Comunicació per a la Cooperació- Pangea.

El projecte tindrà una durada de quatre anys i en aquest temps pretén desenvolupar i desplegar un entorn d'experimentació (test-bed) per als interessats en investigar sobre els aspectes tècnics i socials de les xarxes locals i regionals comunitàries basades en el protocol d'Internet.

Un cop s'hagi consolidat el projecte es farà una convocatòria oberta als investigadors/ores, tant de l'entorn educatiu com de l'industrial i de la resta de la societat civil, per indegar sobre com la ciutadania de la Unió Europea es pot beneficiar dels usos que aquests investigadors poden fer del test-bed per a fer recerca tècnica, social i econòmica per millorar la sostenibilitat i la utilitat de les xarxes comunitàries.

Més informació