Educlips
Educlips.

El Concurs Educlips busca promoure la producció audiovisual entre els universitaris i universitàries. Els/les estudiants hi poden participar enviant vídeos de cinc minuts de durada sobre un tema relacionat amb l'educació i que pugui ser utilitzat per un/a docent com a recurs didàctic a la seva aula.

Aquest projecte de recerca internacional té per objectiu el desenvolupament de l'alfabetització audiovisual i sorgeix de diferents projectes que busquen "implementar a la ciutadania andalusa el concepte de 'competència audiovisual' (audiovisual skills), diagnosticant rigorosament els seus punts de partida, detectant les seves necessitats i mancances i establint un ampli programa avaluatiu que derivi en propostes formatives ciutadanes, centrat en els espais d'oci i temps lliure i en els entorns mediàtics de la llar, a través dels mitjans de comunicació i de manera especial a la televisió".