Imatge_logo
Logo_ACCD.

Tal i com s'informa a les bases de la convocatòria:

Les actuacions objecte de suport a través d’aquesta convocatòria tenen per objectiu afavorir el desenvolupament dels països i les regions amb un índex de desenvolupament humà baix, elevada pobresa i fortes desigualtats, d’acord amb els indicadors considerats internacionalment com ara l’IDH del PNUD, l’índex de Gini, l’índex d’equitat de gènere i el percentatge de pobresa absoluta i que consisteixin en accions conduents a la satisfacció de les necessitats bàsiques dels sectors de la població més vulnerables a fi de promoure les seves capacitats humanes d’autodesenvolupament.

Hi ha dues línies de subvencions:

a) Subvencions de programes de cooperació al desenvolupament a realitzar a determinats països socis del sud.
b) Subvencions de programes d’educació pel desenvolupament a Catalunya.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria en l'espai web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament .